ვებ-გვერდზე  www.gift.ge  არსებული სარეგისტრიცაო ფორმის შევსებით მონაცემთა სუბიექტი (შემდგომში მომხმარებელი)

ვაცხადებ, რომ მონაცემები შეესაბამება სიმართლეს, ხოლო ჩემს მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციაზე ვაგებ სრულად პასუხს,

(იქნება ეს ბარათით გადახდა, თუ საბანკო ტრანზაქცია).  გავეცანი საიტზე განთავსებულ ყველა პირობას და ვეთანხმები.