მიწოდების პირობები

1. იმავე დღეს მიწოდება:      14:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთა ჩაბარდება არაუგვიანეს 18:30 საათისა. 7 ლარი

2. მეორე დღეს მიწოდება:    შეკვეთის ჩაბარება ხდება მეორე დღეს არაუგვიანეს 18:30 საათისა.                    4ლარი

3. უფასო  მიტანა:                   აღნიშნული სერვისი ვრცელდება 100 ლარის ზევით შეკვეთებზე, ჩაბარება ხდება შეკვეთიდან 24 საათის განმავლობაში